Na konferenciji “Domaći materijali za budućnost Srbije”, koju je organizovala Privredna komora Srbije, Real S je predstavio stanje vatrostalstva u Srbiji koje je analizirano na osnovu brojnih podataka vezanih za odnos količine vatrostalnih materijala proizvedenih od strane domaćih proizvođača plasiranih na tržištu Republike Srbije i stranih velikih kompanija koji svoje proizvode plasiraju na tržištu vatrostalstva u Srbiji.