Torkret mase

kvalitet
glavna komponenta (%)
potrebe u materijalu (t/m³)
DalPLAST 90 90 Al2O3 3,0
DalPLAST 85 85 Al2O3 3,0
DalPLAST 80 80 Al2O3 2,9
DalPLAST 70 70 Al2O3 2,7
DalPLAST 70A 70 Al2O3 2,7
DalPLAST 60 60 Al2O3 2,1
DalPLAST 45 45 Al2O3 2,0
DalPLAST SiC 76 SiC 2,3

Galerija