Torkret mase

kvalitet
glavna komponenta (%)
potrebe u materijalu (t/m³)
DalPLAST 9090 Al2O33,0
DalPLAST 8585 Al2O33,0
DalPLAST 8080 Al2O32,9
DalPLAST 7070 Al2O32,7
DalPLAST 70A70 Al2O32,7
DalPLAST 6060 Al2O32,1
DalPLAST 4545 Al2O32,0
DalPLAST SiC76 SiC2,3

Galerija