Izolacioni betoni

  • Toplotna izolacija peći, ložišta, komora, kanala, levaka, …
  • Za temeperature do 1050°C
Kvalitet
Glavna komponenta (%)
Potrebe u materijalu (t/m³)
RealIST 06T28 Al2O30,6
RealIST 0730 Al2O30,7
RealIST 07T26 Al2O30,7
RealIST 0932 Al2O30,9
RealIST 09T23 Al2O30,9
RealIST 10T18 Al2O31,0
RealIST 11T25 Al2O31,1
RealIST 1240 Al2O31,2
RealIST 1470 Al2O31,4
RealIST 14T15 Al2O31,4
RealIST 1590 Al2O31,5
RealIST 15T14 Al2O31,5

Галерија