Izolacioni betoni

  • Toplotna izolacija peći, ložišta, komora, kanala, levaka, …
  • Za temeperature do 1050°C
Kvalitet
Glavna komponenta (%)
Potrebe u materijalu (t/m³)
RealIST 06T 28 Al2O3 0,6
RealIST 07 30 Al2O3 0,7
RealIST 07T 26 Al2O3 0,7
RealIST 09 32 Al2O3 0,9
RealIST 09T 23 Al2O3 0,9
RealIST 10T 18 Al2O3 1,0
RealIST 11T 25 Al2O3 1,1
RealIST 12 40 Al2O3 1,2
RealIST 14 70 Al2O3 1,4
RealIST 14T 15 Al2O3 1,4
RealIST 15 90 Al2O3 1,5
RealIST 15T 14 Al2O3 1,5

Галерија