Niskocementni vatrostalni betoni

KvalitetGlavna komponentaPotrebe u materijalu (t/m³)
RealIST 06T28 Al2O30,6-
RealIST 0730 Al2O30,7-
RealIST 07T26 Al2O30,7-
RealIST 0932 Al2O30,9-
RealIST 09T23 Al2O30,9-
RealIST 10T18 Al2O31,0-
RealIST 11T25 Al2O31,1-
RealIST 1240 Al2O31,2-
RealIST 1470 Al2O31,4-
RealIST 14T15 Al2O31,4-
RealIST 1590 Al2O3 1,5-
RealIST 15T14 Al2O3 1,5-

Galerija