Niskocementni vatrostalni betoni

Kvalitet Glavna komponenta Potrebe u materijalu (t/m³)
RealIST 06T 28 Al2O3 0,6-
RealIST 07 30 Al2O3 0,7-
RealIST 07T 26 Al2O3 0,7-
RealIST 09 32 Al2O3 0,9-
RealIST 09T 23 Al2O3 0,9-
RealIST 10T 18 Al2O3 1,0-
RealIST 11T 25 Al2O3 1,1-
RealIST 12 40 Al2O3 1,2-
RealIST 14 70 Al2O3 1,4-
RealIST 14T 15 Al2O3 1,4-
RealIST 15 90 Al2O3  1,5-
RealIST 15T 14 Al2O3  1,5-

Galerija