Nažalost, i pored najbolje volje da održimo ROSOV početkom septembra, zbog izuzetno komplikovane epidimiološke situacije, organizacioni i Naučni odbor ROSOV PIN 2020 doneo je odluku da konferenciju odloži za sledeću godinu.

Želja nam je da konferencija bude organizovana na što višem nivou, što u sadašnjim prilikama nije moguće. Razvoj pandemije je nepredvidiv, tako da bilo koji fiksan datum zasada nije moguće definisati.

Dragi naši prijatelji, kolege, predavači i potencijalni učesnici konferencije duboko žalimo što smo bili prinuđeni da donesemo ovakvu odluku. Verujemo da nas razumete i da ćemo, čim se prilike dovedu u neku normalniju situaciju, održati našu konferenciju na zadovoljstvo svih nas.