Zajedno sa Inženjerskom akademijom Srbije i Lafarge BFC, Real S je uspešno organizovao i realizovao prvi regionalni okrugli sto o vatrostalstvu.

Na osnovu predavanja koja su bila predstavljena na ROSOV-u, brojnih diskusija na plenumu kao i kontakata u toku prvog i drugog dana Okruglog stola, proisteklo je nekoliko konkretnih zaključaka i inicijativa.

Zaključci i inicijative vezane za organizaciono i institucionalno delovanje ROSOV-a kroz forme organizacije date već sastavom Naučno -stručnog i Organizacionog odbora. Prema tim incijatavama prihvaćenim od plenuma Okruglog stola, Naučno – stručni odbor ima za zadatak da definiše forme organizovanja.

Za više informacija posetite www.rosov.rs